EL CENTRE

Nou centre de dia

Local de nova construcció en el cor de Sitges

 

Fama Group som un nou centre de dia per a persones grans i grans persones.

El nostre centre ofereix un programa d'atenció diürna personalitzada a les necessitats de cada usuari, cobrint, mantenint o reeducant diferents activitats de la vida diària bàsiques i/ò instrumentals dins del marc d'atenció centrada a la persona.

El nostre objectiu és promoure l'autonomia i una permanència adequada en el seu entorn habitual, és a dir, millorar la qualitat de vida de les persones grans i la de les famílies i/ò cuidadors principals.

Treballem/ acompanyem a les persones grans per:
- Mantenir, preservar i/o millorar la seva funcionalitat
- Mantenir a la persona en el seu entorn amb el major grau d'autonomia possible.
- Evitar o retardar la institucionalitzaci&oacute.
- Proporcionar recolzament i assistència a les famílies de les persones amb dependència.
- Atenció de les necessitats bàsiques, terapèutiques i socioculturals.
- Desenvolupar l'autoestima i afavorir un estat psicoafectiu adequat.